Vi är byggherrens rådgivare

Specialiserade på att ha kunden och processen i fokus genom hela projektet

FM Management är ett oberoende, rådgivande konsultföretag med lång erfarenhet och hög kompetens. Vi har stor vana att arbeta i stora, komplexa byggprojekt där det behövs ett lösningsorienterat synsätt, helhetssyn, samspel och god kommunikation.
Häri ligger vår styrka.

Hos oss hittar ni engagerade och professionella rådgivare, projektledare, site managers och arbetsmiljösamordnare. Gemensamt för oss alla är att vi samspelar på tvärs av organisationen och vi planerar arbetet konstruktivt - alltid efter byggherrens önskemål och krav. 

2003 bildade Gitte Stensbjerg och Ole Stensbjerg det danska moderbolaget FM Bygningsdrift. Bakgrunden till detta var att de efter många år i branschen kände att det saknades en viktig del i byggbranschen - den person som ska tillgodose och tillvarata byggherrens önskemål. Detta blev målet med det nya danska företaget.
FM Bygningsdrift fick snabbt uppdrag över hela Danmark och så småningom vidgade verksamheten sitt geografiska arbetsområde till Sverige. Då uppdragen tilltog på den svenska sidan startades år 2016 dotterbolaget FM Management AB.

Huvudkontoret för FM Management ligger på Bergaliden 11 i Helsingborg - mittemot ett av våra största svenska projekt: Nya sjukhusområdet Helsingborg. VD för FM Management AB är Jan Johansson.


Vårt sätt att arbeta gör att vi har en god överblick av byggplatsen, logistiken och arbetsflödet genom hela projektet både i praktiken och på pappret.