FM BYGGBOKNING

- Ett litet system med ett stort värde

FM Byggbokning är vårt resurshanteringsprogram som enkelt kan anpassas till varje kunds behov.

På alla byggprojekt är det viktigt att fokusera på logistiken samt varu- och materielleveranser till platsen. All aktivitet sker samtidigt på ett ofta förhållandevis litet område med mycket aktivitet. Detta är ett pussel som kräver en väl genomförd koordinering.

Med hjälp av vårt egenutvecklade resurshanteringsprogram, FM Byggbokning, kan vi koordinera och styra flödet av byggmaterial och leveranser, så att närområdet inte blir blockerat och att trafikstockningar uppstår.
Vi kan genom vår långa erfarenhet av att lösa logistikuppgifter och koordinering tillsammans med FM Bygglogistik se  vi till att varu- och materielleveranser alltid sker på avtalad tidpunkt, att dessa kommer till rätt mottagare på rätt plats  – samt att leveranserna påverkar de andra entreprenörerna minsta möjligt.

I och med detta undviker man att det kommer många lastbilar på samma gång, som blockerar för varandra under av- och pålastning. Detta är till fördel för hantverkarna, eventuell befintlig verksamhet och inte minst för grannskapet.

FM Byggbokning är ett resurshanteringsprogram som är uppbyggt så att det enkelt kan anpassas till den enskilda kundens behov, vilket inkluderar möjligheten att  hantera en eller flera varumottagningar samtidigt.

Kort sagt – ett enkelt system som ger ett stort värde...