Stockholm, Mälardalen och Norrköping

Vi har etablerat oss i Stockholm. 

Nu kan vi erbjuda tjänster från vårt Stockholmskontor. Våra erfarna projektledare Jens Pettersson och Andy Åkerlund med team är etablerade på vårt kontor i centrala Stockholm. Redo att hjälpa dig med uppdrag inom bygg, anläggning, fastigheter samt logistikplanering.

Projektledning, projekteringsledning, byggledning arbetsplatslogistik samt arbetsmiljösamordning.

Bygg, mark, alla typer av ledningsnät så som VA, fjärrvärme, dagvattenhantering men även inom elinstallationer såsom hög- och lågspänning samt fiber och datanät.

Vi är med dig som kund hela vägen från fastighetsförvärv, detaljplanarbete till nyckelfärdig fastighet inklusive hyresgästanpassning. Vi är ditt stöd genom hela processen. 

 • Projektledning
 • Projekteringsledning
 • Byggledning, bygg och anläggning
 • Beställarens rådgivare och representant
 • Strategisk rådgivning
 • Detaljplanarbete
 • Miljö och kvalitet inkl undersökningar
 • Bygg- marklov samt rivning och sanering.
 • Bygglogistik
 • Logistikplanering
 • Stadsdelslogistik
 • Kommunikation
 • Site management
 • Köpcentrum, stadsdelscentrum
 • Trafikanpassning inkl TA-planer
 • Kompletta FFU
 • Alla typer av tillstånd inför byggnation, Polis, länsstyrelsen, lantmäteri samt trafik.
 • Temporär arkitektur 

 

Tveka inte att kontakta Jens eller Andy för ett förutsättningslöst möte eller bara ett telefonsamtal. Tillsammans mer än 60 års erfarenhet och i spetsen för organisationen.


Dela inlägget