Logistikplanering och ledning på hög nivå skapar framdrift

FM Management via site management på Helsingborgs lasarett ser till att leveranser kommer i rätt tid och på rätt plats i ett kontrollerat och optimerat flöde.

Per-Ola Smith är projektledare för site management på Nya sjukhusområdet Helsingborg och ansvarar för, sjukhusets/lasarettets logistik, arbetsplatsområden, arbetsplatslogistik, manskapsbodar, temporära moduler åt verksamheten, projektkontoret, checkpoint, närvaroregistrering samt temporära utvändiga lösningar. För att underlätta produktion och säkra framdriften i projektet har site manager nära samarbete med lasarettet och entreprenörer.

Det är av yttersta vikt att få ett väl fungerande lasarett vad gäller säkerhet och logistik för patienter, besökande samt personal.

Ansvarig för temporär arkitektur vilket innebär att lasarettsområdet ska kunna upplevas positivt för grannar, besökande och staden.

Helsingborgs sjukhusområde är beläget i innerstaden av Helsingborg, ett kvarter i staden, och har en trafiksituation som redan idag är svår, med många bilister, cyklister och gångtrafikanter i rörelse. Under utbyggnaden av NSH har byggrelaterade transporter i området ökat markant. NSH har etablerat en checkpoint utanför lasarettsområdet. Alla transporter som sker i samband med byggnationen ska gå och bokas  via checkpoint.

Site manager upprättar, tilldelar och ansvarar för arbetsplatsområdet och för att aktuellt arbetsområde blir säkert och inhägnat

Site manager ansvarar även för samarbetet med räddningstjänsten och för samtliga utvändiga brandritningar innehållande körytor, körvägar, angreppsvägar, insatsvägar, stigarledningar, brandposter m.m. Omdisponering av arbetsområdena har en direkt påverkan avseende räddningstjänstens insatser. Allt sker enligt beslutade rutiner och i samråd med Räddnings-tjänsten.

 


Dela inlägget