En spännande, utmanande och annorlunda uppgift

FM Management ansvarar bland annat för Site Management, projektledning, arbetsmiljösamordning, avfalls- och tvättsugssystem, mark, trafik och landskap samt rörpost vid Nya sjukhusområdet i Helsingborg (NSH).

Under de senaste 2 åren har vi haft ett spännande projekt med genomförandet av en teknikkulvert som kopplar samman den befintliga huvudbyggnaden och den nya vårdbyggnaden.

Teknikkulverten är cirka 4m bred och 3,5m hög. Längden är 80m, varav 40m inne i huvudbyggnaden.

Det är Jan Johansson, som är projektledare för DMT projektet, (mediastråk, teknikbyggnader samt teknikkulvertar) något som han har varit ansvarig för de senaste 4 åren.

Det har varit en stor utmaning att utföra teknikkulverten, inte minst med tanke på att  det under tiden har pågått full akutsjukvård i byggnaden rakt ovanför kulverten. 

För att minimera vibrationer och ljud som kan spridas i huvudbyggnaden har en ljudtunnel monterats. Utomhusdelen, som är 40m lång, är byggd under lastgårdsområdet, som också är i full drift under hela byggtiden.

Kulverten är indelade i en A- och B-sida för redundanta installationer.

Projektet har krävt mycket planering och professionell  projektledning. Allt har gått riktigt bra och vi har fått mycket beröm för projektets genomförande.

 


Dela inlägget