Byggledning med fokus på logistik och framsteg

Våra kollegor i FM Bygningsdrift har fungerat som byggnadschef på de två nya arkitektdesignade rastplatserna Kalbygaard Skov Nord och Kalbygaard Skov Syd.

Rastplatserna, som ligger mellan Silkeborg och Aarhus, har varit ett spännande projekt där vi har varit ansvariga för byggledningen. Projektet har involverat ett brett kontaktnät med entreprenörer, byggarbetare och konsulter på projektets 400 m² och med en personalstyrka på 70 personer.

”Arne från FM Bygningsdrift ska ha stor respekt för det arbete han har utfört genom projektets gång och som han varit knuten till verksamheten av de två tankstationerna. Han har skapat stort värde för oss alla på vägen, detta genom sina färdigheter inom projektledning och att kunna identifiera behov, lyssna och samtidigt driva bemanningen i projektet i den riktning de behöver.

FM Bygningsdrifts strategi för att samordna logistiken vid de två tankstationerna har gett ett unikt sätt för projektet att komma igång. Vi har alla uppskattat samarbetet”, säger Morten Uttrup, Q8 Denmark A/S.

Idag har Silkeborg motorväg två speciella bensinstationer som är lämpliga för alla åldrar, stora och små. Detta återspeglas i det extraordinära lekområdet som är placerat på taket på de båda bensinstationerna. De båda lekområdena inbjuder till fysisk aktivitet och lek. Med de två nya bensinstationerna och rastplatserna har trafikanter som använder Silkeborg motorväg idag möjlighet att tanka sina bilar, shoppa för resan eller bara ta en paus.

Vår uppgift på FM Bygningsdrift och FM Management är att hantera projektet så att alla blir sedda och hörda med sina uppgifter. Det är vårt ansvar att fokusera på projektets framsteg och se till att allt går bra.

Under projektets gång har flera konsulter, byggarbetare och aktörer varit aktiva.

Härmed ges ett stort tack för ett bra samarbete med Nordisk Bygherrerådgivning och Snøhetta.


Dela inlägget