Delprojektet "Solvingar" på NSH

På ett av våra stora projekt – Helsingborgs Lasarett (NSH) så har vi många delprojekt. Ett av dessa är koordinering av konst och utsmyckning på sjukhusområdet.

I detta delprojekt har vi satt upp konstverket ”Solvingar” som skapats av Thomas Nordström och Annika Oskarsson, vilket inte bara är en otroligt vacker skapelse utan även en genialisk ide med solceller på vingarna som alstrar energi när solen skiner. 
Detta är ett koncept som består av tre komponenter:

  • Solvingarna som är två karaktärer (insekter, farkoster eller organ­ismer) som har landat nära varandra.
  • Bänkarna, vilka har en hexagonal form som är inspirerad av celler och bikake-strukturer.
  • Vegetationen består av en äng med gräs och blommor, befintliga samt nyanlagda träd och gräs.

Skaparna beskriver tankarna kring sitt alster så här: ”Vi tänker att gestaltningen innehållsmässigt förhåller sig till samman­hanget sjukhus och vård genom att solcellerna i konstverket är positivt betingade och i tanken analoga med hur olika slags medicinteknik idag hjälper människor att bli friska och leva ett långt rikt liv.”


Dela inlägget